SAMARBETSPARTNERS

VIKTIG INFORMATION!

Efter att tagit del av myndigheters och jägareförbundets rekommendationer och beslut angående smittorisken för bla Covid-19 (Corona) har jag i egenskap av ordförande tagit beslut att ställa in årsmötet den 22 mars på obestämd tid.
Detta med hänsyn till att klubblokalen är liten och med mycket folk, med begränsad ventilation samt att vi är i varierande åldrar och med ökad ålder ökar också risken för svåra komplikationer vid smitta.
Jag kommer noga att följa utvecklingen av Covid-19 och sammankalla styrelsen för beslut till ny kallelse till årsmöte när förutsättningarna förändras i positiv riktning. Föreningens verksamhet kommer att fortgå som vanligt under nuvarande styrelse ledning framtill dess att årsmötet kan genomföras.

Kallelse till nytt årsmöte kommer att anslås vid Getmossens skjutbana, via vår hemsida och på Facebook. Något utskick via brev kommer ej att göras.
John Sandh, ordförande (29 maj 2020)
Stort TACK!

Vill framföra ett stort tack till samtliga som ställde upp på röjarkvällen den 1/7. Ni är guld värda.

Läs mer
Röjarkväll 1/7 2020

Den 1/7 kommer vi att hålla en enklare underhållsröjning på banan. Trimma banor, ta bort växtlighet i skjutvallar och lite andra små projekt. Alla är välkomna till banan 18.00-21.00 för att få banan i bra skick till hösten

Läs mer
Tävling Rogers Minne 13/6

Tävlingen Rogers minne lördagen den 13/6, är en kombinerad tävling kula, (22 och klass 1) samt hagel (trap). Tävlingen kostar 50kr att skjuta.

Läs mer
Skeetbanan lagad

Äntligen är skeetbanan igång igen, lyckad prämiär i måndags 1/6. Välkomna på träningarna och skjuta. 

Läs mer
Ny självmarkerande älgbana.

Vi har nyligen fått vår elektroniska självmarkerande älgbana klar, välkomna upp och öva upp skyttet innan allvaret i höst. Banan öppen måndag och onsdag mellan 18-21.

Läs mer