SAMARBETSPARTNERS

Årsmöte 2022

Härmed kallas till årsmöte i Garpenberg JSK. Söndagen den 27 mars 2022, klockan 16.00 i klubbhuset på skjutbanan. Välkomna, önskar styrelsen.

Läs mer
Årsmöte 2021

Söndagen den 26 september klockan 18.00 håller vi årsmöte utomhus på Getmossens skjutbana. Välkomna önskar styrelsen.

Läs mer
Uppdatering och mer hjälp

Nu är banan besiktad med en del punkter att åtgärdas. Mestadels maskinjobb med vallar, men även lite röjning m.m. Vi kommer att gå igenom dessa punkter Onsdag 28/4 på kvällen när det är träning. Så vi ser gärna att så många som möjligt sluter upp.

Läs mer
HJÄLP!

Helgen 17-18 april från 09.00 båda dagarna behöver skjutbanan din hjälp. Vi ska röja och ordna vallarna, ställa iordning skjutplatser, snickra iordning måltavlor m.m. inför polisens banbesiktning 26-27 april.

Läs mer