STÄDDAG 8 maj

Välkomna till banan för en allmän uppfräschning och städning av banan inför säsongen. Ta gärna med röjsågar och motorsågar.