Kallelse Årsmöte 26/3 2023 Kl. 13:00

Härmed kallas till årsmöte i Garpenbergs JSK. Mötet äger rum i klubbhuset 26/3 2023 kl 13:00.

Varmt välkomna, Styrelsen.