Uppdatering och mer hjälp

Nu är banan besiktad med en del punkter att åtgärdas. Mestadels maskinjobb med vallar, men även lite röjning m.m. Vi kommer att gå igenom dessa punkter Onsdag 28/4 på kvällen när det är träning. Så vi ser gärna att så många som möjligt sluter upp.

Dessa punkter måste åtgärdas inom en månad, men vi är hoppfulla att det ska gå. Mer uppdateringar kommer här och på Facebook.