Årsmöte 2022

Härmed kallas till årsmöte i Garpenberg JSK. Söndagen den 27 mars 2022, klockan 16.00 i klubbhuset på skjutbanan. Välkomna, önskar styrelsen.