Stort TACK!

Vill framföra ett stort tack till samtliga som ställde upp på röjarkvällen den 1/7. Ni är guld värda.