Skjutförbud

Pga av att Polisen är försenad med besiktning av skjutbanorna råder i TOTALT SKJUTFÖRBUD vid Getmossens anläggning.
Vi hoppas att tillstånd beviljas snarast från Polismyndigheten så verksamheten kan återupptas.
OBSERVERA att SKJUTFÖRBUD gäller även Inskjutningsbanan!

John S, ordförande